Online Ferfar utara information
कृषी कायदे

फेरफार म्हणजे काय -ऑनलाईन जमीन फेरफार कसा पाहायचा ? Online Ferfar utara information

जमिनी बद्दल व्यवहार करताना वारंवार ऐकण्यात येणारा शब्द म्हणजे फेरफार. या लेखात आपण फेरफार म्हणजे काय तसेच त्याचे प्रकार कोण कोणते आहेत हे पाहणार आहोत. फेरफार म्हणजे काय – शेतजमिनीच्या कामकाजा वेळी अनेकदा फेरफार, सातबारा,8-अ चा उतारा असे शब्द ऐकत असतो.बरेच जणांना फेरफार म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे प्रकार किती असतात त्याच्या नोंदी कश्या प्रकारे […]