महाराष्ट्र विधान परिषद माहिती
राज्यघटना

महाराष्ट्र विधान परिषद माहिती | Maharashtra Legislative Council Information in Marathi

महाराष्ट्र विधान परिषद माहिती | Maharashtra Legislative Council Information in Marathi – महाराष्ट्राची विधान परिषद हे राज्य विधिमंडळाचे वरचे सभागृह आहे. ज्यामध्ये सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आलेले किंवा नामनिर्देशित केलेले सदस्य असतात. राज्याच्या विधिमंडळ प्रक्रियेत परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि राज्यात लोकशाहीचे योग्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी विधानसभेच्या संयोगाने कार्य करते. महाराष्ट्र विधान परिषद माहिती | […]