व्यक्तीविशेष

महाराष्ट्रातील जिल्हे माहिती Maharashtratil Jilhe Information in Marathi

महाराष्ट्रातील जिल्हे माहिती Maharashtratil Jilhe Information in Marathi – भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना झाली ज्यामध्ये मुख्यतः मराठी आणि गुजराती भाषिक प्रदेश जोडले गेले परंतु 1 मे 1960 रोजी मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा महाराष्ट्रात २६ जिल्हे होते. ते खालील प्रमाणे – अ. क्र जिल्हा 1 सातारा […]