जागतिक आरोग्य संघटना माहिती मराठी. WHO Information in Marathi
आंतरराष्ट्रीय कायदा

जागतिक आरोग्य संघटना माहिती : WHO information in Marathi

जागतिक आरोग्य संघटना माहिती : WHO information in Marathi. Full form of WHO is World Health Organisation जागतिक आरोग्य संघटना ही सार्वजनिक आरोग्यासंबंधित असलेली कामे करणारी एक विशेष संस्था आहे. सन 1948 सर्व देश एकत्र आले,एकमेकांना सहाय्य करून, मैत्रीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र (UN म्हणजेच United Nation ) ची स्थापना करण्यात आली.त्यानंतर UNESCO, IMF, […]