अटक केलेल्या व्यक्तीचे अधिकार | Rights of Arrested person information Marathi
फौजदारी कायदा

अटक केलेल्या व्यक्तीचे अधिकार | Rights of Arrested person information Marathi

अटक केलेल्या व्यक्तीचे अधिकार | Rights of Arrested person information Marathi– भारतीय राज्यघटना या देशातील लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करते. एखाद्या व्यक्तीची धर्म, जात , लिंग तसेच समाजात असलेले त्याचे स्थान न बघता भारताची राज्यघटना सर्वांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करते. एखादा व्यक्तीवर असलेला गुन्हा जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती निर्दोष असते. लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीचे […]