आंतरराष्ट्रीय कायदा

जागतिक आरोग्य संघटना माहिती मराठी. WHO Information in Marathi
आंतरराष्ट्रीय कायदा

जागतिक आरोग्य संघटना माहिती : WHO information in Marathi

जागतिक आरोग्य संघटना माहिती : WHO information in Marathi. Full form of WHO is World Health Organisation जागतिक आरोग्य संघटना ही सार्वजनिक आरोग्यासंबंधित असलेली कामे करणारी एक विशेष संस्था आहे. सन 1948 सर्व देश एकत्र आले,एकमेकांना सहाय्य करून, मैत्रीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र (UN म्हणजेच United Nation ) ची स्थापना करण्यात आली.त्यानंतर UNESCO, IMF, […]

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय-International Court of Justice information in Marathi
आंतरराष्ट्रीय कायदा

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय-International Court of Justice information in Marathi

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय-International Court of Justice information (ICJ) in Marathi – आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ची स्थापना सन 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेद्वारे करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे नेदरलँड्स देशातील हेग या शहरात असलेल्या पीस पॅलेस मधून आपले कामकाज चालवते. दोन किंवा अनेक देशामधील वाद विवाद तसेच कायदेशीर […]